H. Lundbeck A/S
Apr 22, 2010
PDF

H. Lundbeck A/S afholdt ordinær generalforsamling den 20. april 2010 på selskabets hjemsted

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning og årsrapporten godkendt, og
der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om et udbytte
på DKK 602 mio. svarende til DKK 3,07 pr. aktie à nominelt DKK 5.

Per Wold-Olsen, Thorleif Krarup, Peter Kürstein, Mats Pettersson, Jes Østergaard
og Egil Bodd blev alle genvalgt til bestyrelsen. Umiddelbart efter
generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Per Wold-Olsen som formand
og Thorleif Krarup som næstformand.

I forlængelse af bestyrelsens konstitution konstitueredes
Revisionskomitéen, Kompensationskomitéen og den nyoprettede Videnskabskomité.

Peter Kürstein, Egil Bodd og Thorleif Krarup blev genvalgt som medlemmer af
Revisionskomitéen. Per Wold-Olsen, Jes Østergaard og Mats Pettersson blev
genvalgt som medlemmer af Kompensationskomitéen. Egil Bodd, Jes Østergaard og
Mats Pettersson blev genvalgt som medlemmer af Videnskabskomitéen.

Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har herefter følgende sammensætning:


-                     Per Wold-Olsen

-                     Thorleif Krarup

-                     Peter Kürstein

-                     Mats Pettersson

-                     Jes Østergaard

-                     Egil Bodd

-                     Mona Elster (medarbejdervalgt)

-                     Jørn Møller Mayntzhusen (medarbejdervalgt)

-                     Kim Rosenville Christensen (medarbejdervalgt)

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets
revisor.

Bestyrelsens forslag om en række vedtægtsændringer dels på baggrund af den nye
selskabslov og dels som følge af almindelig opdatering blev vedtaget.

Bestyrelsen blev bemyndiget til indtil den næste ordinære generalforsamling at
lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi på op til 10% af
aktiekapitalen til en købskurs, der ikke må afvige med mere end 10% fra den ved
erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Bestyrelsen

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens
forventninger til resultat for regnskabsåret 2010.
Lundbeck kontakt
Investorer:             Presse:Jacob Tolstrup            Mads Kronborg

Vice President, IR & Communication  Media Relations Manager

Tlf. 36 43 30 79           Tlf. 36 43 28 51Palle Holm Olesen          Stine Hove Marsling

Chief Specialist, Investor Relations External Communication Specialist

Tlf. 36 43 24 26           Tlf. 36 43 28 33Magnus Thorstholm Jensen

Investor Relations Officer

Tlf. 36 43 38 16

Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk
virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker,
der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med
forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele
verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed samt
Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i dag ca.
5.900 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende virksomheder
inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2009 for DKK 13,7 mia. (ca. EUR 1,8
mia. eller USD 2,6 mia.). For mere information, se www.lundbeck.com
.[HUG#1406972]