Corporate Releases

<< Back
 
Jan 5, 2021

Justeret supplerende information til årsrapporten 2019Valby, Danmark, den 5. januar 2021 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) meddeler offentliggørelse af justeret supplerende Information til årsrapporten 2019 som krævet af Erhvervsstyrelsen.

Lundbeck meddelte den 27. november 2020, at Erhvervsstyrelsen havde krævet, at Lundbeck foretog en nedskrivningstest af Rexultis produktrettigheder for 2017. Nedskrivningstesten førte til en tilbageførsel af nedskrivningen på Rexulti (brexpiprazol) på 3.766 mio. kr. i afskrivningerne pr. 31. december 2017. Dette genererer en stigning i immaterielle aktiver for 2017 og efterfølgende afskrivninger.   

Tallene for 2018 og 2019 er justeret i overensstemmelse hermed, som angivet i den justerede supplerende information til årsrapporten 2019. Den justerede supplerende information til årsrapporten 2019 udarbejdes for at opfylde kravene i beslutningen fra Erhvervsstyrelsen dateret 27. november 2020, som er udstedt til bestyrelsen i Lundbeck. 

Lundbeck har besluttet at offentliggøre de korrigerede noter i deres helhed. De viser kun justeringens indvirkning på de oprindelige noter. De noter, der ikke er påvirket af justeringen, er ikke inkluderet i den justerede supplerende information til årsrapporten 2019. Notenumrene forbliver de samme som i årsrapporten for 2019, så de er lettere at orientere sig i.

Den justerede supplerende information til årsrapporten for 2019 skal ses i sammenhæng med årsrapporten for 2019, som blev godkendt af bestyrelsen og den registrerede direktion den 6. februar 2020.

Som beskrevet i selskabsmeddelelsen den 27. november 2020 afskrives det immaterielle aktiv i løbet af de næste ni år, inklusive 2020, med et årligt beløb på ca. 300 mio. kr., der er indregnet som en del af produktionsomkostningerne.


Vedhæftet fil (dokumentet foreligger kun på engelsk)

 

Lundbeck kontakter

Investorer:                                   

Presse:

Palle Holm Olesen Juliane Lenzner
Vice President, Investor Relations Vice President, Corporate Communication
PALO@lundbeck.com JULZ@lundbeck.com
+45 30 83 24 26 +45 36 43 40 00
 

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. Vores formål er formuleret på engelsk: We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best.

Millioner af mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og alt for mange af dem lever med mangelfuld behandling, diskrimination, nedsat arbejdsevne, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og andre unødvendige konsekvenser. Vi arbejder hver dag hen imod bedre behandlingsmuligheder og et bedre liv for mennesker, der lever med hjernesygdomme. Det kalder vi Progress in Mind.

Vores ca. 5.800 medarbejdere i flere end 50 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere forsknings- og udviklingsprogrammer, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Danmark og USA, og vi har produktionsanlæg i Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for 17,0 mia. DKK i 2019 (2,3 mia. EUR eller 2,6 mia. USD).

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på Twitter på @Lundbeck og på LinkedIn.

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

+45 3630 1311

info@lundbeck.com

Cookie Policy